KONTAKT

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
sekretariat@sck.stargard.pl
 tel. 91 578 32 31


Administracja czynna
od 8:00 do 16:00
od poniedziałki do piątku

NIP: 854-10-03-379
REGON: 810684158


Konto Bankowe:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Barlinek O/ Stargard
nr 98 8355 0009 0019 0378 2000 0001DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

administracja@sck.stargard.pl

tel. 91 578 40 73

DZIAŁ MARKETINGU I INFORMATYZACJI

reklama@sck.stargard.pl

DZIAŁ PROGRAMOWY

imprezy@sck.stargard.pl


DZIAŁ TECHNICZNY

technika@sck.stargard.pl

KASA KINA

kasa.kina@sck.stargard.pl

tel. 91 577 13 93

Czynna na 1 godzinę przed każdym seansem.