Aktualności

Stargardzkie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. marketingu i reklam

12.02.2018 09:29

Stargardzkie Centrum Kultury poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. marketingu i reklamy.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, etat.

Wymiar czasu pracy: równoważny system pracy z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt.

Wymagania niezbędne:

biegła znajomość obsługi komputera oraz programów graficznych, znajomość narzędzi marketingowych, punktualność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność za realizowane
projekty, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, znajomość podstaw ochrony danych osobowych i własności intelektualnej.

Zakres obowiązków:

tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń, aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych, redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych projektowanie i reklama wszystkich działań SCK i jej aktualizacja i ekspozycja
projektowanie i wykonywanie oprawy plastycznej oraz jej montaż i demontaż.

Informacje dodatkowe:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 20.02.2018r. (decyduje data wpływu) CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych. Wymagane dokumenty, opatrzone klauzulą w treści maila: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.) należy przesłać na adres: reklama@sck.stargard.pl z adnotacją: "Pracownik - ds. reklamy i marketingu ".

Nabór ma charakter dwustopniowy:
etap pierwszy - analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna. Oferty, które wpłyną do Stargardzkiego Centrum Kultury po wyżej wskazanym terminie i/lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. 091 578 32 31 w. 22

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard tel./fax +48 91 578 32 31, 578 40 73
NIP 854-10-03-379