Aktualności

X Edycja konkursu na najaktywniejsze koło turystyczne

30.09.2019 10:15

Celem konkursu na najaktywniejsze szkolne koło krajoznawczo-turystyczne jest "upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej, krzewienie idei ochrony środowiska, zachęcanie mieszkańców do poznawania zabytków architektonicznych, przyrodniczych i krajobrazowych Stargardu, jego okolic oraz terenów województwa i kraju. Ważnym czynnikiem była integracja społeczna wzmacniająca więzi międzypokoleniowe, łącząca osoby z różnych środowisk i o różnym stopniu rozwoju intelektualnego i fizycznego".

Jubileuszową edycję konkursu wygrały następujące koła:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Maszewie, gdzie opiekunkami koła są Kinga Gryczkowska i Zuzanna Bocian.
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 5 w Stargardzie, gdzie opiekunkami koła są Jolanta Kaliciak, Barbara Lemańczyk i Elżbieta Olaniecka.
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Chociwlu, gdzie opiekunkami koła są Renata Binkowska, Anita Woźniak i Jolanta Machlańska.

lenalenalenalena
lenalena