SCK

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

  • w celu świadczenia usług w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych - podstawa prawna: wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym;
  • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji zadań statutowych, z prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy - podstawa prawna: przepis prawa;
  • w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami - podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes;
  • w celu wykonania zawartej z nami umowy, w tym realizacji działań przedsprzedażowych oraz umowy sprzedaży zawieranej on-line - podstawa prawna:  zawarcie i wykonanie umowy;
  • w celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa w naszym obiekcie - podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów;
  • w celu promowania naszej działalności oraz osiągnięć osób uczestniczących w organizowanych przez nas zajęć - podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes i/lub zgoda osoby, której dane dotyczą;

W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy sekretariat@sck.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora.